نوشته‌ها

  • فولاد آستنیتی

آهن ارج: فولادهای آستنیتی غیر مغناطیسی و غیر آهن ربایی بوده و به طور کلی حاوی ۱۸% کروم ، ۸% نیکل و کمتر از ۰.۸% کربن می باشد. فولاد آستنیتی بزرگترین بخش از بازار جهانی فولاد ضد زنگ یا استنلس استیل را تشکیل می دهد و غالباً در صنایعی همچون مواد غذایی، ظروف آشپزخانه و لوله کشی آب و موارد خورنده استفاده فراوان دارد.

  • فولاد فرینی

شامل مقادیر نیکل، کروم ۱۲ – ۱۷% کربن کمتر از ۰.۱% و سایر عناصر آلیاژی مانند: مولیبدن، آلومینیوم یا تیتانیوم است، این فولادهای مغناطیسی و یا بگیر را نمی توان تحت بهبود القایی یا گرمایی تقویت نمود، اما می توان آن را با عملیات سرد تقویت نمود.

  • فولاد مارنسیست

فولاد مارنزیتی حاوی ۱۱ – ۱۷% کروم ، کمتر از ۰.۴% نیکل و تا ۱.۲% کربن است، این فولادهای مغناطیسی یا آهن ربایی ( بگیر ) قابل استفاده در صنایعی همچون چاقوها، ابزار برش، و همچنین تجهیزات دندانپزشکی و جراحی کاربرد فراوان دارد.